Profil zaufany A+ A- Zmień kontrast
Unia Europejska Informacje o gminie E-Tablica E-Interwencje drogowe E-Przedsiębiorca

fotowoltaika

Liczba wizyt: 57

Gmina Stara Kamienica realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 pn.:

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Stara Kamienica

Celem głównym projektu jest przedsięwzięcie, polegające na stworzeniu trzech dachowych mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemami magazynowania energii dla potrzeb własnych obiektów użyteczności publicznej. Planowane do realizacji mikroinstalacje, zostaną zainstalowane na dachach gminnych jednostek budżetowych tj. Oczyszczalnia ścieków, Artystyczna Galeria Izerska, Gimnazjum Publiczne w Starej Kamienicy. Głównym priorytetem projektu jest wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej.

Okres realizacji projektu:            01.01.2018 do 31.12.2018

Całkowita wartość projektu:      713 564,75 zł

Kwota dofinansowania:               606 530,04 zł

Celem strategicznym projektu jest osiągniecie ładów ekologicznego, gospodarczego oraz zmniejszenie emisyjności gazów cieplarnianych na obszarze Gmin. Przewiduje się, że projekt będzie oddziaływał na lokalne środowisko i powodował wystąpienie pozytywnych efektów zewnętrznych. Dzięki instalacji kompletnych systemów fotowoltaicznych na dachach wymienionych obiektów utworzone zostanie dodatkowe źródło energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Realizowana inwestycja będzie miała również znaczenie edukacyjne związane z budowaniem świadomości lokalnej społeczności na temat pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Budowa elektrowni wpłynie na rozpowszechnienie OZE w regionie przyczyniając się tym samym pośrednio do realizacji Strategii rozwoju energetyki odnawialnej.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Stworzenie 3 mikroinstalacji fotowoltaicznych
  2. Budowa 3 prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych o szacunkowej łącznej mocy zainstalowanej 58,24 kW, z systemami magazynowania energii dla obiektów użyteczności publicznej.
  3. Zaspokojenie potrzeb na energię elektryczną 3 budynków użyteczności publicznej, zlokalizowanej na terenie Gminy Stara Kamienica
  4. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez wytwarzanie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Na skutek realizacji niniejszego projektu zostanie zbudowana nowoczesna instalacja fotowoltaiczna na trzech budynkach użyteczności publicznej co pozwoli na zaspokojenie potrzeb energetycznych oczyszczalni ścieków w Starej Kamienicy,  Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie oraz Gimnazjum Publicznego w Starej Kamienicy. Budowa elektrownii dodatkowo wpłynie na uzyskanie efektu ekologicznego Gminy oraz podniesie świadomość lokalnej społeczności na temat pozyskiwania energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii. Planowana inwestycja pozwoli na:

– zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

– zwiększenie udziału energii z OZE

– zwiększenie efektywności wykorzystania energii

EBOI Facebook Youtube
Translate »