stat4u Ogłoszenie o naborze LGD Partnerstwo Izerskie - styczeń

Ogłoszenie o naborze LGD Partnerstwo Izerskie - styczeń

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie będzie ogłaszać nabory w ramach działania 19.2 Wdrażanie LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie 2014-2020 zgodnie z harmonogramem:

m.in. w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwój działalności gospodarczych, infrastruktura rekreacyjna, rewitalizacja lokalnych zasobów, granty tematyczne, inkubator przetwórstwa, projekt własny - marka lokalna

 

szczegóły na: http://lgdpartnerstwoizerskie.pl/ogloszenia-o-naborze,d78.html