stat4u Start PL

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

W związku z ogłoszeniem, w dniu 02.01.2015r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie:

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

Wójt Gminy Stara Kamienica zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz.1118 z późn. zm.) do udziału w komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert.

Czytaj więcej: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe

Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24.03.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn.zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stara Kamienica nr IV.17.2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stara Kamienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015rok, Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2015roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, których mowa w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Treść ogłoszenia, wzór oferty oraz sprawozdania znajduje się w załączeniu.

Sprawę prowadzi: Magdalena Jabłońska, Tel 75 75 14 277, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty i wzory do pobrania

Telefony alarmowe dotyczące zimowego utrzymania dróg

Telefony alarmowe dotyczace zimowego utrzymania dróg

Wesołych Świąt