stat4u Start PL

Konsultacje w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Starej Kamienicy z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Starej Kamienicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok.

Działając na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy nr 68/2014  z dnia 15.12.2014r. poddaje pod konsultacje społeczne projekt rocznego programu współpracy Gminy Stara Kamienica z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok.

Czytaj więcej: Konsultacje w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Starej Kamienicy z organizacjami...

Sylwester w Starej Kamienicy

Izerski Jarmark

I sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018

W dniu 1 grudnia 2014 roku odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Stara Kamienica w kadencji 2014 - 2018.

Na zdjęciu od lewej: (siedzacy) Edward Biliński, Jolanta Kuczewska, Zofia Światek (Wójt Gminy), Wojciech Poczynek, Stanisława Rynkiewicz, Katarzyna Andrzejewska, (stojacy) Władysław Czerwiński, Michał Łojewski, Bożena Mielniczuk, Dorota Łazarewicz (Skarbnik Gminy), Józef Golec, Tomasz Kwaśniak, Marzena Kulczyk, Sławomir Dobosz, Renata Malinowska, Zbigniew Lipiński, Bożena Sawicka (biura rady), Marcin Maczek, Grzegorz Gubicz.

Czytaj więcej: I sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018

Ostatnia sesja Rady Gminy kadencji 2010-2014:20 listopada 2014 w Urzędzie Gminy w Starej Kamienicy odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy kadencji 2010-2014r.
Na zdjęciu: od lewej: Teresa Salawa - Sznul, Michał Jabłoński, Zofia Światek (Sekretarz Gminy), Dorota Łazarewicz (Skarbnik Gminy), Władysław Czerwiński, Bożena Mielniczuk, Wojciech Poczynek (Wójt Gminy), Artur Jędrzejewski, Katarzyna Andrzejewska, Grażyna Stefanowicz, Anna Żadłowska, Zbigniew Lipiński, Renata Malinowska, Zofia Żurawska, Tadeusz Zadwórny, Jolanta Kuczewska, Danuta Kwiatkowska, Waldemar Wcześniak, Mariusz Marek (Wicewójt).