stat4u Start PL

Europejskie Dni Dziedzictwa w Artystycznej Galerii Izerskiej

Otwarcie świetlicy w KopańcuSołtys wsi Kopaniec Zbigniew Lipiński wraz z Radą Sołecką oraz druhnami i druhami Ochotniczej Straży Pożarnej przygotowali piękną uroczystość otwarcia świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami garażowymi OSP w Kopańcu. 13 wrzesień 2014 r wpisze się w kalendarium wsi, jako dzień, w którym licznie przybyli goście i mieszkańcy Kopańca współuczestniczyli w ważnym wydarzeniu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą i poświęceniem świetlicy. Następnie Wójt Gminy Wojciech Poczynek oraz zaproszeni goście wygłosili okolicznościowe przemowy. Prezes OSP Kopaniec p.Zbigniew Lipiński przygotował specjalne podziękowania dla osób zaangażowanych w budowę obiektu. Następnie dzieci ze Szkoły Podstawowej im.C.D.Friedricha w Kopańcu zaprezentowały krótki program artystyczny. Przy muzyce i pysznym poczęstunku goście i mieszkańcy mile spędzili czas do późnego wieczora.

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 19.08.2014

Stara Kamienica, 19 sierpnia 2014 r.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Barcinek.

 

Czytaj więcej: Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 19.08.2014

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014-2015


Rozpoczęcie roku szkolnego 2014-2015 w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Starej Kamienicy.
Pompy ciepła w Rybnicy i Kromnowie


Tytuł projektu:

„Poprawa jakości powietrza poprzez budowę pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej tj. Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie i świetlicy wiejskiej w Rybnicy”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego

na lata 2007-2013

 

Czytaj więcej: Pompy ciepła w Rybnicy i Kromnowie