stat4u Start PL

"Izerska Wieś" nr 47 już do pobrania

Już od dzisiaj można pobrać w wyznaczonych miejscach na terenie naszej Gminy oraz z naszej strony internetowej  kolejny numer biuletynu "Izerska Wieś" nr 47. Zapraszam do współredagowania naszego biuletynu. Proszę o przesyłanie proponowanych artykułów i ogłoszeń na adres redakcji.

"Świętoszek" w CIT-ieWtorkowe przedpołudnie 4 lutego br w Centrum Informacji Turystycznej  zamieniło się w małą scenę teatralną. "Świętoszek" Moliera, to sztuka przedstawiona przez aktorów Teatru Iluzja z Białegostoku, uczniom naszego Gimnazjum. Organizatorem tego wydarzenia było starokamienickie gimnazjum.

Koncert charytatywny w Starej Kamienicy

Niecodzienny koncert odbył się w niedzielę 26 stycznia br. zaraz po Mszy Św. o godz. 12.00 w Kościele Parafialnym w Starej Kamienicy. Znany zespół folkowy "SZYSZAK" oraz starokamienickie dzieci zagrali kolędy znane i nieznane. Wyjątkowe opracowanie karkonoskich i izerskich artystów bardzo przypadł gustom zebranej publiczności. Na szczególne wyróżnienie zasługuje cel tego koncertu. Zebrane datki przeznaczono na pomoc pogorzelcom z Nowej Kamienicy. Dziękujemy za dobre serce.

Nagrody Rady Gminy za 2013r

Podczas sesji Rady Gminy Stara Kamienica w dniu 22.01.2014r wręczono doroczne nagrody za szczególne osiągnięcia. Laureatami byli: Barbara Mikulska (Sport i Turystyka), Katarzyna Geremek (Oświata i Wychowanie), Anna i Adam Zielińscy (Aktywność Gospodarcza), Edward Biliński (Kultura i Sztuka), Mirosław Kaszkur (Aktywność Gospodarcza), Leszek Różański (Promocja Gminy). Gratulujemy.

     
   
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Gminy Stara Kamienica

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe.

Wójt Gminy Stara Kamienica
w dniu 20.01.2014 r. ogłasza

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r Nr 96 poz. 873 z późn.zm.)
 otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe w sferze:

  • propagowania i rozwijania kultury      fizycznej, sportu i rekreacji,
  • upowszechniania kultury, rozwijania      amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony dóbr kultury i tradycji,
  • porządek publiczny i przeciwdziałanie      patologiom społecznym

Czytaj więcej: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2014 roku przez...