stat4u Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Stara Kamienica

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Stara Kamienica

Człowiek – najlepsza inwestycja!

Wraz z końcem wakacji zakończył się projekt systemowy pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Stara Kamienica” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, podziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.  Celem głównym realizowanego projektu jest Podniesienie jakości pracy dwóch oddziałów przedszkolnych w dwóch szkołach podstawowych w gminie Stara Kamienica poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3-4 letnich.


W ramach przedsięwzięcia odziały przedszkolne znajdujące się przy Szkołach Podstawowych w Kopańcu oraz Wojcieszycach:

- Wzbogaciły się o place zabaw dostosowane do potrzeb przedszkolaków, wyposażone w bezpieczne urządzenia dostosowane do wieku użytkowników oraz piaskową nawierzchnię. Na placach znalazły się również ławeczki zapewniające możliwość wypoczynku najmłodszym oraz kosze na śmieci. Dodatkowo plac zabaw w Wojcieszycach został ogrodzony.

- Sale lekcyjne doposażono w nowe meble, wykładziny i rolety oraz zestaw leżaczków umożliwiających spokojny wypoczynek maluchów.  Na korytarzach stanęły szatnie dla dzieci oraz szafy gospodarcze umożliwiające przechowywanie zakupionego sprzętu. Środki przyznane na projekt zostały w dużej mierze wydatkowane na zakup urządzeń RTV, AGD oraz IT. Najmłodsi będą korzystali z nowoczesnych multimediów oraz oprogramowania, przy pomocy którego nauczyciel będzie mógł przeprowadzić ciekawe zajęcia.

- Również pomieszczenia toalet dostosowano do potrzeb dzieci 3-4 letnich, poprzez zakup i montaż sedesów, umywalek, podgrzewaczy wody, pojemników na mydło i ręczniki papierowe. Zawieszono lustra i wieszaczki na ręcznik a w szkole w  Kopańcu zamontowano także brodzik. 

- Maluchom jednak najwięcej radości sprawią nowe, kolorowe, bardzo różnorodne zabawki i pomoce dydaktyczne oraz materiały plastyczne. Przecież w przedszkolu najważniejsza jest świetna zabawa!

Wartość całkowita dofinansowania przyznanego na realizację Projektu wynosi 174 540,00 PLN,

w tym:

- płatność ze środków europejskich w kwocie 148 359,00 PLN

- dotacja celowa z budżetu krajowego  w kwocie 26 181,00 PLN.