stat4u Protokół z oceny ofert realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 r.

Protokół z oceny ofert realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 r.

Protokół z oceny ofert realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 r.
Załączniki:
protokół z oceny (pdf)
załączniki do umowy (doc)