stat4u NOWY FORMULARZ - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązujący od 02.12.2015r.

NOWY FORMULARZ - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązujący od 02.12.2015r.

Formularz (dokument pdf)
Formularz
 (dokument doc)