stat4u Ochrona środowiska

Harmonogram wywozu nieczystości

HARMONOGRAM - pobierz.pdf

Komunikat w sprawie obowiązującej od dnia 1 lipca 2013 tzw ustawy śmieciowej

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Stara Kamienica

w sprawie obowiązującej od dnia 1 lipca 2013 roku tzw. ustawy śmieciowej

 

 

  1. Gospodarstwa domowe, do których nie zostały dostarczone kubły na śmieci zostaną na okres przejściowy wyposażone w worki do gromadzenia odpadów. Worki dostarczy firma IZERY, która wygrała w Gminie przetarg na odbiór odpadów.
  2. Wywóz odpadów komunalnych będzie się odbywał naprzemiennie tj. w jednym tygodniu odpady  komunalne w kolejnym tygodniu odpady  biodegradowalne.  Pozostałe odpady m.in. plastik, papier, szkło, metal – raz w miesiącu.
  3. Pierwszy odbiór odpadów przez Firmę IZERY będzie miał miejsce w dniach 9, 10, 11 lipca br.
  4. Gospodarstwa domowe, które nie złożyły deklaracji śmieciowej zobowiązane są do jej złożenia w trybie pilnym. Formularze są do pobrania bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 12 lub na stronie internetowej Gminy www.stara-kamienica.bipgmina.pl w zakładce formularze.
  5. Opłaty ustalone Uchwałą Rady Gminy Stara Kamienica wynoszą:

            w przypadku selektywnej zbiórki odpadów:

  - gospodarstwa 1-2 osobowego – 20 zł

-   gospodarstwa 3-5 osobowego – 40 zł

-   gospodarstwa 6 osobowego i więcej  – 60 zł

 

                        w przypadku braku segregacji odpadów:

- gospodarstwa 1-2 osobowego – 30 zł

- gospodarstwa 3-5 osobowego – 60 zł

- gospodarstwa 6 osobowego i więcej  – 90 zł

 

 6.  Opłaty za odbiór odpadów przypadające na każdy 15 dzień miesiąca można będzie uiszczać w punkcie kasowym uruchamianym na 3 dni przed terminem wpłaty i 2 dni po terminie. Punkt kasowy będzie  zlokalizowany w budynku Zakładu Obsługi Komunalnej w Starej Kamienicy nr 149a  w godz. od 8.00 do 14.00

 lub bezpośrednio  na konto Gminy BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500 w tytule podając „opłata za odpady”, na podstawie stałego zlecenia uzgodnionego z bankiem, lub przelewem internetowym.

 

Wójt Gminy Stara Kamienica serdecznie przeprasza za wszystkie niedogodności powstałe podczas wdrażania systemu odbioru odpadów.

 

 

                                                                                                    //-// Wójt Gminy

                                                                                                   Wojciech Poczynek