Profil zaufany A+ A- Zmień kontrast
Unia Europejska Informacje o gminie E-Tablica E-Interwencje drogowe E-Przedsiębiorca

Przedszkole

Liczba wizyt: 8

Gmina Stara Kamienica realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 pn.:

Idę do przedszkola – przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na gminne przedszkole w Starej Kamienicy

 Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości infrastruktury przedszkolnej w Gminie Stara Kamienica poprzez przebudowę, rozbudowę i adaptację jednego z budynków gimnazjum na przedszkole we wsi Stara Kamienica.

Okres realizacji projektu:            03.03.2016 do 30.11.2017

Całkowita wartość projektu:      2 231 074,38 zł

Kwota dofinansowania:               1 896 413,22 zł

Niniejszy projekt polega na przebudowie, rozbudowie i adaptacji jednego z budynków obecnego gimnazjum (w tym zakupie sprzętu i wyposażenia) na cele prowadzenia w nim edukacji przedszkolnej.

 W ramach realizacji projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  • Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania jednego z budynków obecnego gimnazjum na 4 – oddziałowe przedszkole na cele prowadzenia w nim edukacji przedszkolnej,
  • Zakup i montaż sprzętu oraz wyposażenia pomieszczeń części kuchennej, szatni dla dzieci, toalet, sal dla dzieci,
  • Budowa placu zabaw

Realizacja projektu umożliwi zmniejszenie luki w dostępie do edukacji przedszkolnej poprzez wzrost ilości miejsc edukacji przedszkolnej w Gminie Stara Kamienica oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt zwiększy ilość miejsc przedszkolnych w Gminie Stara Kamienica, umożliwi edukację przedszkolną dzieciom niepełnosprawnym, poprawi warunki edukacji i pracy oraz efekty kształcenia w Gminnym Przedszkolu w Starej Kamienicy.

Po wykonaniu projektu budynek przedszkolny z otoczeniem stanowić będzie funkcjonalną i operacyjnie niezależną infrastrukturę edukacji przedszkolnej.

EBOI Facebook Youtube
Translate »