Profil zaufany A+ A- Zmień kontrast
Unia Europejska Informacje o gminie E-Tablica E-Interwencje drogowe E-Przedsiębiorca

Przetargi

Liczba wizyt: 322
Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym Odbudowy drogi gminnej nr 505/3 w miejscowości Rybnica w km 0+000 do 0+400. Szczegóły tutaj
Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym Przebudowy drogi nr 406/1 w Starej Kamienicy. Szczegóły tutaj
Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym Remontu nawierzchni drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Kopańcu Szczegóły tutaj
Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym dostawy urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu przestępstwa – projekt finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości – etap II. Szczegóły tutaj
Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym budowy parkingu w Kopańcu – etap II. Szczegóły tutaj
Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym przebudowy nawierzchni placu przy świetlicy wiejskiej w Kopańcu. Szczegóły tutaj
Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym przebudowy drogi nr 353/6 w Rybnicy. Szczegóły tutaj
Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym przebudowy drogi nr 561/13 w Rybnicy. Szczegóły tutaj
Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym Przebudowy drogi nr 57/3 w Barcinku . Szczegóły tutaj
Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym Przebudowy drogi nr 464 w miejscowości Stara Kamienica – etap 1. Szczegóły tutaj
Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym Oczyszczania Gminy Stara Kamienica z wyrobów zawierających azbest. Szczegóły tutaj
Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym Remontu elewacji budynku A oraz hali sportowej w Szkole Podstawowej w Starej Kamienicy. Szczegóły tutaj
Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym Wyłapywanie, przyjmowanie i utrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Stara Kamienica. Szczegóły tutaj
Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej o numerze 239/4 w Barcinku oraz dwóch dróg 113250 D (dz. nr ewid. 294 i 295) oraz nr 113248 D(dz. nr ewid. 280 i 315) w Chromcu. Szczegóły tutaj
Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym montażu barierek energochłonnych w miejscowości Nowa Kamienica. Szczegóły tutaj

 

EBOI Facebook Youtube
Translate »