Profil zaufany A+ A- Zmień kontrast
Unia Europejska Informacje o gminie E-Tablica E-Interwencje drogowe E-Przedsiębiorca

Sprzęt z Funduszu Sprawiedliwości
Sprzęt z Funduszu Sprawiedliwości
10.06.2018
Mariusz Marek
lubię to! udostępnij!

W dniu 9 czerwca 2018 r. w trakcie uroczystości otwarcia remizy w Kromnowie Wójt Gminy  Stara Kamienica przekazała w asyście Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze  jednostkom OSP z terenu Gminy sprzęt ratownictwa medycznego oraz technicznego, zakupionego w ramach Funduszu Sprawiedliwości.  Nasze straże wzbogaciły się o dwa defibrylatory AED, trzy zestawy medyczne PSP R1 z deskami ortopedycznymi i zestawami szyn Kramera, pilarkę do betonu i stali, cztery najaśnice oraz pilarkę do drewna. Defibrylatory przekazane zostały jednostkom w Rybnicy i Chromcu, zestawy medyczne PSP R1 trafiły do. Wojcieszyc, Kopańca i Starej Kamienicy, która dodatkowo otrzymała pilarkę do stali i betonu. Pilarkę do drewna i najaśnice przekazano gospodarzom uroczystości – OSP Kromnów.

Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego  z obszaru województwa dolnośląskiego do składania wniosków w ramach III naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem na rok 2018. W ramach naboru istniała możliwość wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych i innego sprzętu technicznego,

Wysokość pozyskanej dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości to 37 678,41 zł, a wkład własny pochodzący ze środków budżetu gminy to zaledwie 380,59 zł.

EBOI Facebook Youtube
Translate »